BONUS EXTRA AKTIVASI DEKODER BARU K-VISION BROMO, CARTENZ DAN GOL!

BONUS EXTRA AKTIVASI DEKODER BARU K-VISION BROMO, CARTENZ DAN GOL!

Beli dan aktifkan dekoder baru kamu, langsung top-up saldo Rp50ribu buat dapetin EXTRA bonus Paket Juara/GOL07 selama 30 hari atau Top-up saldo Rp130ribu buat dapetin EXTRA bonus paket Juara/GOL07 selama 60 hari!

Saldo kamu bakal tetap utuh loh!

##kvision, #juaranyaparabola, #promo k-vision, #promokvision,